ระบบ Upgrade ทหาร

ระบบ Upgrade ทหาร

ผู้เล่นจะสามารถอัพเกรดทหารได้  3 ครั้ง

การ Upgrade ทหารครั้งที่ 1

เมื่อทหารของผู้เล่นถึงเลเวล 50 จะสามารถดำเนินการอัพเกรดครั้งที่ 1 ได้

หลังจากอัพเกรดเสร็จทหารจะได้รับคะแนนเติบโตพิเศษ 5 แต้ม

และเพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน  5 % ทหารต้องใช้ความดี 100,000 ในการอัพเกรด

หลังจากอัพเกรดเสร็จจะได้ 1 ขั้นทันทีคุณสมบัติทั้งหมดจะยังคงมีตามเดิม

หลังจากอัพเกรด เลเวลของทหารจะไม่ได้รับคะแนนเติบโต

การ Upgrade ทหารครั้งที่ 2

เมื่อทหารถึงเลเวล 70 จะสามารถดำเนินการอัพเกรดครั้งที่ 2 ได้

หลังอัพเกรดเสร็จทหารจะได้รับคะแนนเติบโตพิเศษ 7 แต้มและเพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน 10%

อัพเกรดครั้งที่ 2 จะต้องใช้ความดี 300,000 หลังจากอัพเกรดเสร็จจะได้ 1 ขั้น

คุณสมบัติทั้งหมดจะยังคงมีตามเดิม หลังจากอัพเกรด

เลเวลของทหารจะไม่ได้รับคะแนนเติบโตเช่นกันซึ่งจะเหมือนการอัพเกรดครั้งที่ 1

การ Upgrade ทหารครั้งที่ 3

เมื่อทหารถึงเลเวล 90 จะสามารถดำเนินการอัพเกรดครั้งที่ 3 ได้

หลังจากอัพเกรดเสร็จทหารจะได้รับคะแนนเติบโตพิเศษ 10 แต้มและเพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน 15%

อัพเกรดครั้งที่ 3 ต้องใช้ความดี 500,000 หลังจากอัพเกรดเสร็จจะได้ 1 ขั้น

ทันทีคุณสมบัติทั้งหมดจะยังคงมีตามเดิม หลังจากอัพเกรด

เลเวลของทหารจะไม่ได้รับคะแนนเติบโตเช่นกันซึ่งจะเหมือนการอัพเกรดครั้งที่ 2