ระบบสัตว์เลี้ยง

ระบบสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยงคือเพื่อนร่วมเดินทางที่สำคัญของพลทหาร มันสามารถเพิ่มความสามารถพลัง ปัญญา ว่องไว และกาย

เหล่านี้ให้กับพลทหาร นอกจากนั้นสัตว์เลี้ยงที่มีคุณสมบัติสูงยังสามารถเพิ่มผลของคุณสมบัติที่แสดงออกมา

ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

 

วิธีรับสัตว์เลี้ยง

 

 

1.              สามารถรับสัตว์เลี้ยงได้ที่สนามฝึกสัตว์เลี้ยงในหน้าเมืองเพื่อมาเลี้ยง

2.              รับสัตว์เลี้ยงจะต้องใช้ตั๋วสัตว์เลี้ยง

3.              ตั๋วสัตว์เลี้ยงสามารถไปรับได้ที่รับความดีประจำวัน แต่ถ้าตั๋วสัตว์เลี้ยงมีไม่พอจะต้องซื้อ

4.              ใช้ตั๋วสัตว์เลี้ยงจำนวนหนึ่งจะเพิ่มความโชคดีให้กับตัวเอง

5.               ความโชคดียิ่งเยอะก็ยิ่งมีโอกาสได้รับสัตว์เลี้ยงที่มีคุณสมบัติสูงและการเติบโตสูง

6.              หลังจากรับสัตว์เลี้ยง1ตัวไปแล้ว ความโชคดีจะถูกล้างเป็น 0 ทันที

7.              ความโชคดีในแต่ละวันจะถูกล้างเป็น0

8.              สัตว์เลี้ยงที่มีคุณสมบัติการเติบโตสูงจะต้องเตรียมตั๋วสัตว์เลี้ยงเพื่อรับสัตว์เลี้ยงตัวที่ดีที่สุด

9.              สัตว์เลี้ยงมี 4 คุณสมบัติดังนี้: สีขาว, สีเขียว, สีฟ้าและสีม่วง

10.            สัตว์เลี้ยงที่มีคุณสมบัติยิ่งสูง ผลของคุณสมบัติสัตว์เลี้ยงที่แสดงออกมาก็ยิ่งมาก

11.             ต้องให้อาหารสัตว์เลี้ยงเท่านั้น สัตว์เลี้ยงถึงจะมีการเติบโตได้

12.             ผลของคุณสมบัติสัตว์เลี้ยงที่แสดงออกมาไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้

13.             สัตว์เลี้ยงที่ผู้เล่นชื่นชอบ ผลของคุณสมบัติที่สัตว์เลี้ยงแสดงออกจะแตกต่างกว่าการเติบโตของสัตว์เลี้ยง

14.             หาสัตว์เลี้ยง 1 ตัวที่มีความสามารถเหมาะสมในการนำทหารของทหารจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำสงครามให้กับทหารมากขึ้น 

 

การให้อาหารสัตว์เลี้ยง

1.       การเติบโตของสัตว์เลี้ยงขึ้นอยู่กับการให้อาหาร
2.       แบ่งเป็น  2 แบบคือ การให้อาหารสัตว์เลี้ยงของตัวเองและการให้อาหารสัตว์เลี้ยงของเพื่อน
3.       การให้อาหารสัตว์เลี้ยงของตัวเองตามเลเวลผู้ฝึกสัตว์เลี้ยงและอาหารที่ให้จะต่างกัน ค่าประสบการณ์ที่สัตว์เลี้ยงได้รับก็จะต่างเช่นกัน

4.       จำนวนการให้อาหารในแต่ละวันก็จะถูกกำหนดตามเลเวลผู้ฝึกสัตว์เลี้ยง

5.       การให้อาหารสัตว์เลี้ยงของเพื่อนจะต้องเป็นเพื่อนที่สามารถมาให้อาหารสัตว์เลี้ยงของคุณได้เท่านั้น ตามเลเวลผู้ฝึกสัตว์เลี้ยงและอาหารที่ให้จะต่างเช่นกัน ค่าประสบการณ์ที่สัตว์เลี้ยงได้รับก็จะต่างกันเพื่อนทุกคนจะสามารถให้อาหารสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นและใน 1 วันเราสามารถถูกเพื่อนมาให้อาหารได้ 10 ครั้ง

6.       เลเวลของผู้ฝึกสัตว์เลี้ยงจะเพิ่มระดับการให้อาหารสัตว์เลี้ยงของตัวเอง ส่วนจำนวนการให้อาหารสัตว์เลี้ยงของเพื่อนขึ้นอยู่กับจำนวนเพื่อนที่คุณมี ดังนั้นเพิ่มเพื่อนมากๆเพื่อไปให้อาหารสัตว์เลี้ยงของพวกเขาและพวกเขาก็จะมาให้อาหารสัตว์เลี้ยงของเรามากขึ้นเช่นกัน
7.       เลเวลผู้ฝึกสัตว์เลี้ยงยังกำหนดเลเวลสูงสุดของสัตว์เลี้ยงตัวเอง มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแกร่งยิ่งขึ้น