ระบบค่าย

ระบบค่าย

1. เทคนิคค่าย

แต่ละค่ายจะมีสิ่งก่อสร้างเทคนิคค่าย สิ่งก่อสร้างค่ายแต่ละแห่งจะนำผลประโยชน์มาให้กับสมาชิกทุกคนที่อยู่ในค่ายไม่เหมือนกันการอัพแต่ละเลเวลสิ่งก่อสร้างในค่ายต้องใช้ตราค่ายจำนวนมาก ตราค่ายสามารถรับได้จากบุก!โจมตีเพียงแค่ผู้เล่นทุกคนที่อยู่ในค่ายร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคตราค่าย สิ่งก่อสร้างในค่ายก็จะสร้างสำเร็จได้ไวขึ้น

1. โรงหลอมเหล็ก: เพิ่มปริมาณการผลิตทองคำ

2. ตลาดแลกเปลี่ยน: เพิ่มจำนวนการรับค่าความดี

3. ศูนย์วิจัย: เพิ่มความเร็วในการรับสมัครทหาร

4. สำนักงานประสานงาน: เพิ่มความเร็วในการเดินทัพหรือออกศึกทหาร

5. ศูนย์ปรับปรุงการป้องกัน: เพิ่มพลังป้องกันทหาร

6. ศูนย์ปรับปรุงแรงกระสุน: เพิ่มหลังโจมตีทหาร

7. โรงทหาร: เพิ่มจำนวนการนำทหารสูงสุดของเมือง

2. การเลือกตั้งจอมพล

1)เปิดเลือกตั้งครั้งแรก :เริ่มเลือกตั้งวันที่ 4 หลังจากเปิด ต่อเนื่อง  3 วัน สิ้นสุดการเลือกตั้งวันที่ 7 นับจากวันที่เปิดการเลือกตั้ง

2)ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและรอบการเลือกตั้งในครั้งถัดไป:หลังจากสิ้นสุดการเลือกตั้ง ได้รับการลงคะแนนมากที่สุดจะกลายเป็นจอมพลของค่ายนี้ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 15 วันต่อ1ตำแหน่ง เลือกตั้งจอมพลในรอบถัดไปเริ่มวันที่12ของการดำรงตำแหน่งจอมพลแต่ละท่าน

คุณสมบัติเข้าร่วมเลือกตั้ง :รายชื่ออันดับผู้เล่นของแต่ละค่ายต้องเป็นผู้เล่น 50 อันดับแรกในสนามรบหรือผู้เล่นVIP1คนใดคนหนึ่งที่มีเงื่อนไขครบ3ข้อก็สามารถส่งคำขอเข้าร่วมเลือกตั้งได้เลย

3)คุณสมบัติลงคะแนน: ชื่อดังของค่ายนี้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับเลเวล 2 และผู้เล่นที่มีรายชื่ออันดับอยู่ในส่วนของ 70% มีคุณสมบัติเข้าร่วมลงคะแนนได้

4)วิธีนับคะแนน:การลงคะแนนของผู้เล่นแต่ละคน จะกำหนดตามชื่อดังของผู้เล่นแต่ละคน, เลเวลVIPเป็นสำคัญ ชื่อดังของผู้เล่นและเลเวลVIP ยิ่งสูงเท่าไหร่จำนวนลงคะแนนที่ได้รับก็ยิ่งมากขึ้น

5)กติกาการเลือกตั้ง:

  1. มีผู้เล่น 1 คนสามารถเข้าร่วมการแย่งเลือกตั้ง
  2. ถ้าผู้เล่นคนนี้เพียงได้รับ1 เสียงไม่ว่าจากอะไรก็ตามจะได้ขึ้นเป็นตำแหน่งจอมพลทันที แล้วค่ายสังกัดนี้ก็จะไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการและผู้บัญชาการใหญ่
  3. ไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆเลย การเลือกตั้งของค่ายนี้ก็จะล้มเหลว ค่ายสังกัดนี้ก็จะไม่มีผู้ดำลงตำแหน่งจอมพล,เสนาธิการและผู้บัญชาการใหญ่

6)ผลการเลือกตั้ง:

  1. เลือกตั้งคนแรกจะได้รับตำแหน่งจอมพล,เลือกตั้งคนที่สองจะได้รับตำแหน่งเสนาธิการและเลือกตั้งคนที่สามจะได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการใหญ่ ถ้าผู้เล่นเหล่านี้มีตำแหน่งเดิมก่อนหน้าจะมี2อำนาจโดยอัตโนมัติ

7)การฟ้องร้อง พลเมืองหรือผู้เล่นถ้าไม่พอใจจอมพลสามารถฟ้องร้องจอมพลได้ จะต้องเป็น 10 อันดับแรกในค่ายส่วนตัวและมียศทหารมากกว่า“พันจ่า”ขึ้นไปถึงจะสามารถฟ้องร้องได้ ผู้เล่น 50 อันดับแรกของค่ายนี้และมีชื่อดังมากกว่าหรือเท่ากับเลเวล2ก็สามารถมีคุณสมบัติในการลงคะแนน

 

3. การทรยศค่าย

 

 

คลิกปุ่ม “ทรยศค่าย” จะทรยศค่ายปัจจุบันทันที หลังจากทรยศค่าย นอกจากเมืองหลวงแล้วฐานทัพทั้งหมดและกองกำลังจะหายไปทั้งหมด