คู่มือการเติมเงินบัตร Zest Card

แนะนำวิธีเติมเงิน
แนะนำระบบเติมเงิน Zest Card

ขั้นตอนที่ 1:

 

กดปุ่ม “เติมเงิน” ที่อยู่ด้านในเกมส์

 

ขั้นตอนที่ 2:

กดปุ่ม “Zest Card” เพื่อเข้าสู่ระบบเติมเงิน

 

ขั้นตอนที่ 3:

 

ขั้นตอนที่ 4:

ผู้เล่นสามารถตรวจสอบยอดเงิน(คูปอง)ได้ที่ใต้ภาพ character และจะมีจดหมายแจ้งจำนวนยอดเงินที่เติมหากพบข้อผิดพลาดประการใดระหว่างการเติมเงิน กรุณาส่งภาพมาเพื่อให้ทีมงานใช้ในการตรวจสอบ ได้ที่ helpdesk.mmog.asia