หน้าจอเกม

ฐานทัพและสิ่งก่อสร้างต่างๆ

 

WAR CODE เป็นเกมที่ผู้เล่นสามารถควบคุมและบริหารฐานทัพของตนเองรวมไปถึงการสร้างทรัพยากรต่างๆภายนอกฐานทัพไม่ว่าจะเป็น นาข้าว,โรงกลั่นน้ำมัน,ที่หลอมเหล็ก ฯลฯ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อการสร้างกองทัพและกองกำลังของตนเองได้โดยฉากและสถานที่หลักๆในเกม WAR CODE จะมีด้วยกัน 5 สถานที่ด้วยกัน ดั่งนี้

 

1. ฐานทัพ

 

2. เมือง

 

3. นอกเมือง

 

4. สนามรบ

 

5. แผนที่