หน้าจอต่อสู้

เกม WAR CODE นั้นในส่วนของหน้าจอการต่อสู้ของกองกำลังของเรากับฝ่ายศัตรู เราจะไม่สามารถเลือกหรือบังคับใดๆได้ ซึ่งการต่อสู้จะเป็นไปแบบ Auto อัตโนมัติเท่านั้น

ซึ่งเราสามารถเลือกชมฉากสู้รบได้หรือหากต้องการกดข้าม ผู้เล่นสามารถทำการกดที่ปุ่ม “ตรวจสอบผล” ตัวเกมจะสรุปผลแพ้ – ชนะ ของการรบในครั้งนั้นๆให้ทันที