ระบบสงครามเมือง

ระบบสงครามเมือง

สงครามเมืองเป็นสงครามที่เดือดที่สุด รุนแรงที่สุดของ WAR CODE เป็นวิธีการเล่นที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกตื่นเต้นมากที่สุดคือผู้เล่นจะแข่งขันแย่งชิงเมืองกันในเกมและเมื่อเสร็จสิ้นครั้งสุดท้ายจะได้เมืองที่ตัวเองปรารถนาที่สุดเป็นหนึ่งเดียวในยุโรป!

 

มุมหนึ่งของแผนที่:

 

หลังจากผู้เล่นเข้าสู่เกมแล้วในเมืองที่ปรากฏออกมาจะเริ่มให้ก่อสร้างฐานทัพหลัก เมื่อการก่อสร้างฐานทัพหลักถึงขั้นตอนหนึ่งตามที่กำหนดแล้วก็จะสามารถยึดครองเมืองอื่นเพื่อเปิดฐานทัพรองได้ เมื่อพลังความสามารถของคุณถึงในระดับหนึ่งสามารถร่วมโจมตียึดครองเมืองของ NPC กับผู้เล่นคนอื่นได้ เมืองทุกเมืองจะมีจุดเด่นเป็นของตัวเอง ผู้เล่นจะต้องเดินทางไปตามถนนของแผนที่เพื่อโจมตียึดครองเมือง หลังจากผู้เล่นยึดครองเมืองสำเร็จแล้ว ผู้เล่นก็จะสามารถเปิดฐานทัพรองเมืองที่ตัวเองต้องการได้เมื่อผู้เล่นยึดครองเมืองมากๆแล้วสามารถเปิดสร้างฐานทัพรองได้เยอะขึ้น พลังอำนาจอิทธิพลในการต่อสู้ของคุณก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ดังนั้นพลังอำนาจยิ่งใหญ่ของแต่ละเมืองก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามแย่งชิงอำนาจในแผ่นดินใหญ่!