สิ่งก่อสร้างฐานทัพ

สิ่งก่อสร้างฐานทัพ

มีด้วยกัน 13 ชนิด ดังนี้!!

1. ศูนย์บัญชาการ

- สิ่งก่อสร้างหลักของฐานทัพ ศูนย์บัญชาการเป็นตัวกำหนดเลเวลสูงสุดของสิ่งก่อสร้างอื่นๆและความเร็วในการสร้าง

2. ธนาคาร

- สามารถเพิ่มเงินสำรองทองคำได้จำนวนมาก เลเวลสิ่งก่อสร้างเป็นตัวกำหนดเงินสำรองทองคำสูงสุด เลเวลธนาคารสูงกว่าศูนย์บัญชาการไม่ได้

3. คลังสมบัติ

- คลังสมบัติมีผลต่อจำนวนการรับความดีและอัตราในการได้รับคูปอง เลเวลคลังสมบัติสูงกว่าศูนย์บัญชาการไม่ได้

4. ศูนย์แก้ไขการผลิต

- ศูนย์แก้ไขการผลิตสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตทองคำของฐานทัพได้จำนวนมาก เลเวลศูนย์แก้ไขการผลิตสูงกว่าศูนย์บัญชาการไม่ได้

5. ศูนย์วิจัยทหาร

- ศูนย์วิจัยทหารสามารถเร่งความเร็วการรับสมัครทหารทั้งหมดในฐานทัพได้ เลเวลศูนย์วิจัยทหารสูงกว่าศูนย์บัญชาการไม่ได้

6. ค่ายทหาร

- รับสมัครทหารราบ เลเวลสิ่งก่อสร้างเป็นตัวกำหนดความเร็วการรับสมัคร เลเวลค่ายทหารสูงกว่าศูนย์บัญชาการไม่ได้

7. โรงรถถัง

- รับสมัครทหารรถถัง เลเวลสิ่งก่อสร้างเป็นตัวกำหนดความเร็วการรับสมัคร เลเวลโรงรถถังสูงกว่าศูนย์บัญชาการไม่ได้

8. โรงงานปืนใหญ่

- รับสมัครทหารปืนใหญ่ เลเวลสิ่งก่อสร้างเป็นตัวกำหนดความเร็วการรับสมัคร เลเวลโรงงานปืนใหญ่สูงกว่าศูนย์บัญชาการไม่ได้

9. ฝ่ายพลาธิการ

- ฝ่ายพลาธิการเป็นสถานที่ใช้สำหรับขนส่งวัตถุดิบ เลเวลสิ่งก่อสร้างเป็นตัวกำหนดปริมาณการขนส่ง เลเวลศูนย์โลจิสติกสูงกว่าศูนย์บัญชาการไม่ได้

10. นาข้าว

- 1ใน4สิ่งก่อสร้างทรัพยากรพื้นฐาน นาข้าวให้รายได้จากภาษีกับเมือง เลเวลสิ่งก่อสร้างเป็นตัวกำหนดปริมาณรายได้จากภาษี

11. โรงไฟฟ้า

- 1 ใน 4 สิ่งก่อสร้างทรัพยากรพื้นฐาน โรงไฟฟ้าให้รายได้จากภาษีกับเมือง เลเวลสิ่งก่อสร้างเป็นตัวกำหนดปริมาณรายได้จากภาษี

12. โรงหลอมเหล็ก

- 1 ใน 4 สิ่งก่อสร้างทรัพยากรพื้นฐาน โรงหลอมเหล็กให้รายได้จากภาษีกับเมืองเลเวลสิ่งก่อสร้างเป็นตัวกำหนดปริมาณรายได้จากภาษี

13. โรงกลั่นน้ำมัน

- 1 ใน 4 สิ่งก่อสร้างทรัพยากรพื้นฐาน โรงกลั่นน้ำมันให้รายได้จากภาษีกับเมือง เลเวลสิ่งก่อสร้างเป็นตัวกำหนดปริมาณรายได้จากภาษี