สิ่งก่อสร้างเมือง

สิ่งก่อสร้างเมือง

มีด้วยกัน 4 ชนิดดังนี้!!

1. ศูนย์โลจิสติก

- สถานที่ขนส่งทองคำของแต่ละฐานทัพได้อย่างรวดเร็วและเป็นสถานที่ซื้อทรัพยากรทองคำ

2. โรงเรียนพลทหาร

- สถานที่รับสมัครทหารและฝึกฝนทหาร

3. ศาลากลางจังหวัด

- สถานที่ออกคำสั่งของเมืองและแก้ไขอำนาจต่างๆของเมือง

4. สนามฝึกสัตว์เลี้ยง

- สถานที่รับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงและให้อาหารสัตว์เลี้ยงของเพื่อน