ระบบอุปกรณ์

สิ่งที่พิชิตสงครามและมีประโยชน์ข้างกายแก่เหล่าทหารมากที่สุดนั่นก็คือ อาวุธยอดเยี่ยมซึ่งทหารจำเป็นต้องใช้อย่างยิ่งในการทำสงคราม
โดยวิธีการได้รับอุปกรณ์ยอดเยี่ยมมาใช้งานจะแนะนำให้ผู้เล่นได้ทราบมีดังนี้

เนื้อหาคร่าวๆของอุปกรณ์

1. อุปกรณ์สามารถเพิ่มคุณสมบัติที่จำเป็นของทหารและมีผลของคุณสมบัติออกมา

2. ประเภทของอุปกรณ์จะแบ่งเป็นอาวุธ, ชุดทหาร, เครื่องประดับและพาหนะ

3. อุปกรณ์ที่ต่างกัน ก็จะมีคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติเสริมที่ต่างกัน

4. อุปกรณ์มี4คุณสมบัติมีดังนี้ สีขาว, สีเขียว, สีฟ้า และสีม่วง

5. อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติยิ่งสูง ความสามารถของทหารก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น

6. ทหารเลเวลต่ำ ไม่สามารถสวมอุปกรณ์ที่มีระดับสูงหรือเกรดสูง

7. อุปกรณ์จะได้รับจากการผลิตในเกม

8. อัพเลเวลและอัพเกรดคุณสมบัติให้กับอุปกรณ์ สามารถทำการแก้ไขอุปกรณ์ได้ ซึ่งเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์พิเศษตามที่เราต้องการ

 

1. การผลิตอุปกรณ์

1. ทุกวันสามารถผลิตอุปกรณ์ธรรมดาได้ 15 ครั้ง สะสมยอด 30 ครั้งสามารถดูการเพิ่มจำนวนผลิตได้ในวันที่สองถัดไป

2. ผู้ผลิตแบ่งได้ 3 ระดับมีดังนี้:ผู้ผลิตชั้นต้น, ผู้ผลิตชั้นกลางและผู้ผลิตชั้นสูง

3. ผู้ผลิตไม่เหมือนกัน ดังนั้นคุณสมบัติและเลเวลของอุปกรณ์ที่ปรากฏออกมาก็ไม่เหมือนกัน ผู้ผลิตยิ่งชั้นสูงเท่าไหร่คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ผลิตออกมาทุกครั้งก็จะยิ่งสูงขึ้น

4. เปิดใช้งานผู้ผลิตชั้นสูงคลิกผลิตจะดำเนินการรีเฟรช จำนวนผลิตยิ่งสูง โอกาสปรากฎผู้ผลิตชั้นสูงก็ยิ่งสูงขึ้น

5. ทุกครั้งที่ผลิตธรรมดาจะเพิ่มเวลาคูลดาวน์ในการผลิต ผลิตชั้นสูงจะไม่เพิ่มเวลาคูลดาวน์

6. เมื่อเป็น VIP เปิดใช้งานผู้ผลิต VIP หลังจากคลิกเลือกผู้ผลิต VIP แล้วทุกครั้งที่ผลิตจะปรากฎผู้ผลิตชั้นสูง

7. ขณะเลือกผลิต VIP ต้องใช้ผู้ผลิตชั้นสูงผลิตอุปกรณ์เท่านั้นถึงจะสามารถเพิ่มเวลาคูลดาวน์

8. ผู้ผลิตแต่ละท่านสามารถผลิตอุปกรณ์ออกมาเยอะสุด 4 ชิ้น

9. อุปกรณ์ที่ปรากฏออกมาจากผู้ผลิต คุณสมบัติจะเรียงตามจากน้อยไปหามาก

10. อุปกรณ์ที่ปรากฏออกมาจากผู้ผลิตต้องใช้ความดีซื้อถึงจะได้รับ

11. อุปกรณ์ที่ได้รับจากการผลิตมีคุณสมบัติสูงยังสามารถแก้ไขคุณสมบัติได้เพื่อรับคุณสมบัติเพิ่มเติมที่

 

2. การอัพเกรดอุปกรณ์

1. อยากเพิ่มคุณสมบัติของอุปกรณ์ การอัพเกรดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ไม่เลวเลยทีเดียว

2. หลังจากอัพเกรดแล้วคุณสมบัติหลักของอุปกรณ์ที่ต่างกันแต่ละชิ้นก็จะเริ่มปรากฏออกมาให้เห็น

3. อัพเกรดอุปกรณ์ สามารถเอาอุปกรณ์ที่อยู่บนตัวทหารหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในกระเป๋านำมาอัพเกรดโดยตรง ได้เลย

4. จะอัพเกรดต้องใช้ความดี พอเลเวลอัพเกรดถึงขั้น 5 จะเริ่มใช้หินอัพเกรด

5. ใช้หินโชคดีสามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จในการอัพเกรดได้มาก

6. สัตว์เลี้ยงไม่สามารถอัพเกรดได้

 

3. การอัพเลเวลอุปกรณ์

1. เอาอุปกรณ์เลเวลต่ำอัพให้เลเวลสูงขึ้น การอัพเลเวลอุปกรณ์เป็นวิธีเดียวที่ทำได้

2. นอกจากพาหนะและสัตว์เลี้ยงแล้วยังสามารถอัพเลเวลอุปกรณ์ในฟังก์ชั่นอัพเลเวลได้ด้วย

3. การอัพเลเวลของอุปกรณ์โดยตรงจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติเริ่มต้นและคุณสมบัติอัพเกรดให้มากขึ้น

4. ปกรณ์ทุกชิ้นสามารถอัพเลเวลได้มากสุด 7 ครั้ง ดังนั้นตอนผลิตพยายามรับอุปกรณ์ชั้นสูงเข้าไว้

5. จะอัพเลเวลอุปกรณ์ต้องใช้ชิ้นส่วนอัพเลเวลของคุณสมบัติที่สอดคล้องกันเพื่อดำเนินการอัพเลเวล

6. ขณะอัพเลเวลเลือกหินโชคดีมีโอกาสเพิ่มอัตราความสำเร็จในการอัพเลเวลมากขึ้น

7. หลังจากอัพเลเวลสำเร็จแล้ว เลเวลอัพเกรดของอุปกรณ์จะปรากฏขึ้นมา

8. ปกรณ์ที่ต้องการอัพเลเวลต้องอยู่ในกระเป๋าถึงจะสามารถอัพเลเวลได้ อุปกรณ์ที่อยู่บนตัวทหารจะไม่สามารถอัพเลเวลได้ เพราะอุปกรณ์มีการจำกัดเลเวลทหารอยู่

 

4. การแก้ไขอุปกรณ์

1. อยากได้รับคุณสมบัติที่ตัวเองต้องการ ก็ต้องใช้วิธีแก้อุปกรณ์ถึงจะได้รับคุณสมบัติที่เราต้องการได้

2. อุปกรณ์ที่จะแก้ไข สามารถแก้ไขคุณสมบัติไหนก็ได้1ข้อตามใจชอบบนชิ้นอุปกรณ์

3. อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่แก้ไขจะไม่สามารถปรากฏคุณสมบัติที่เหมือนของเดิม

4. จะแก้ไขต้องใช้ชิ้นส่วนแก้ไขจำนวนหนึ่งเพื่อดำเนินการแก้ไข

5. ถ้าต้องการคุณสมบัติของแก้ไขมากขึ้น ก็ต้องใช้จำนวนชิ้นส่วนแก้ไขเยอะขึ้น

6. ชิ้นส่วนสามารถรับได้ที่แยกอุปกรณ์และที่การผลิตทางทหาร

 

5. การแยกอุปกรณ์

1. อยากเพิ่มเลเวลของอุปกรณ์ งั้นก็ต้องแยกอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกัน

2. การแยกของอุปกรณ์ก็คือการได้รับช่องทางใหญ่ที่สุดในการอัพเลเวลชิ้นส่วน

3. แต่ว่าทุกวันจะสามารถแยกอุปกรณ์ได้เพียงแค่ 10 ชิ้นเท่านั้น หากใช้จำนวนแยกไม่หมด ถัดไปวันที่สองล้างแต้มเป็น 0 ทันที

4. อุปกรณ์เลเวลยิ่งสูงเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้รับจำนวนอัพเลเวลชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติเหมือนกันมากขึ้น

5. แยกอุปกรณ์หลังจากที่อัพเกรดแล้ว สามารถได้รับหินอัพเกรดจำนวนหนึ่ง

 

6. การผลิตทางทหาร

1. ชิ้นส่วนที่ต้องการแก้ไขอุปกรณ์ทั้งหมดจะผลิตออกมาจากที่นี่

2. สามารถผลิตธรรมดาได้ 15 ครั้ง สะสมยอดได้ 30 ครั้ง

3. ผู้เล่นสามารถเลือกการผลิตแบบก้าวกระโดดได้

4. ในช่วงขั้นตอนการผลิตถ้าเลือกคุ้มเป็นเท่าตัว สามารถเพิ่มคุณสมบัติและจำนวนการผลิตชิ้นส่วนได้มากขึ้น

5. เพื่อความรวดเร็วในการผลิต สามารถทำได้ 10 ครั้งหรือผลิตขนาดใหญ่ได้ 50 ครั้ง ครั้งหนึ่งก็สามารถผลิตเศษและชิ้นส่วนได้จำนวนมาก
ประสานของเศษก็ต้องประสานคริสตัลที่อยู่ในช่องแลกเปลี่ยนไอเทม

 

7. การแลกเปลี่ยน Item

1. เศษจำนวนมากที่ได้รับจากการแยกอุปกรณ์และการผลิตคุ้มเป็นเท่าตัว สามารถประสานในช่องแลกเปลี่ยนไอเทมได้

2. การประสานทั้งหมดต้องใช้ไอเทมคริสตัล คริสตัลได้รับจากการผลิตทางทหาร

3. คลิกเศษที่สอดคล้องกันเข้าช่องประสานก็จะสามารถดำเนินการประสานเศษนี้ได้เลย

4. เศษที่มีคุณสมบัติต่างกันประสานเป็นชิ้นส่วน จำนวนเศษที่ต้องการใช้ก็จะไม่เหมือนกัน

5. สามารถใส่จำนวนที่ต้องการแลกเปลี่ยนเพื่อดำเนินการประสานได้เลย ถ้าจำนวนประสานเกินมากเกินไป
ระบบจะคำนวณจำนวนที่สามารถประสานได้ในปัจจุบันอัตโนมัติ