ระบบกองทัพ

แนะนำกองทัพ

เข้ากองทัพ

คลิก“ทัพ” จะเข้าสู่หน้ากองทัพ ผู้เล่นสามารถสร้างหรือเข้าร่วมกองทัพได้ที่นี่ เข้าร่วมกองทัพจะต้องรอฝ่ายตรงข้ามอนุมัติเราเข้าร่วม เมื่ออนุมัติแล้วถึงจะได้เป็นสมาชิกกองทัพเดียวกัน

การสร้างกองทัพ

ขณะสร้างกองทัพต้องใส่ชื่อและรหัสกองทัพ ชื่อกองทัพจะไม่ต้องไม่ใช้ชื่อซ้ำกับผู้เล่นคนอื่น ส่วนรหัสก็ต้องจำไว้เอง!

เทคนิคกองทัพ

คลิก“เทคนิค”ในหน้ากองทัพจะเข้าสู่หน้าเทคนิคกองทัพทันที

วัตถุดิบกองทัพ:ใช้สำหรับอัพเลเวลเทคนิคกองทัพ สมาชิกกองทัพทั้งหมดสามารถใช้ความดีมาแลกเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบกองทัพได้

เทคนิคกองทัพ:สมาชิกกองทัพต้องมีอำนาจถึงจะสามารถอัพเลเวลได้

 1.ผู้คนพลุกพล่าน:ทุกเลเวลเพิ่มจำนวนสูงสุดของกองทัพ

2.เฟื่องฟูรุ่งเรือง :ทุกเลเวลเพิ่มปริมาณการผลิตทองคำฐานทัพของสมาชิกกองทัพ

ตำแหน่งกองทัพ

ตำแหน่งที่มีในกองทัพ  ผู้เล่นจะมีตำแหน่งที่ต่างกัน ดังนั้นผู้เล่นสามารถใช้งานฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันได้

สมาชิกกองทัพ

หัวหน้าทัพสามารถดำเนินการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งของสมาชิกในกองทัพได้ที่หน้าสมาชิก

ดูแลกองทัพ

หัวหน้าทัพและรองหัวหน้าทัพสามารถอนุมัติและปฏิเสธคำขอเข้าร่วมกองทัพได้ในหน้าดูแล

บทนำฐานทัพ

  1. เปลี่ยนไอคอน:เปลี่ยนภาพไอคอนฐานทัพ
  2. ส่งคำชวน:เชิญชวนผู้เล่นให้มาเข้าร่วมกองทัพ
  3. ส่งจดหมาย:สมาชิกทั้งหมดส่งจดหมายให้กองทัพ
  4. แก้ไขประกาศ:แก้ไขคำประกาศของกองทัพ
  5. โอนหัวหน้าทัพ:คนที่เริ่มก่อสร้างกองทัพจะเป็นหัวหน้าทัพโดยอัตโนมัติ หัวหน้าทัพสามารถโอนให้สมาชิกคนอื่นในกองทัพได้
  6. ออกจากทัพ:หลังจากคลิก จะออกจากกองทัพปัจจุบันทันที ข้อมูลการเพิ่มขึ้นของเทคนิคกองทัพทั้งหมดจะหายทันที ดังนั้นก่อนที่ผู้เล่นจะออกจากกองทัพต้องคิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนคลิก!