กลยุทธ์ค่าย 5 มุม

กลยุทธ์ค่าย 5 มุม

สถานที่จุดนี้คือกลยุทธ์ค่าย 5 มุมของ WAR CODE จะแนะนำให้ผู้เล่นทุกคนได้ทราบ ค่าย 5 มุมจะเป็นวิธีการจัดเรียงของกองกำลังทั้ง 4 มุมบนสนามรบและจัดกองกำลังให้ประจำอยู่ตำแหน่งใจกลางเมือง

ในการจัดเรียงกองกำลังให้เสร็จสมบูรณ์นี้จะต้องเปิดจุดตำแหน่งพิกัดของกองกำลังขึ้นมา  หลังจากนั้นจัดสรรจำนวนทหารให้เป็น1กองกำลัง กองกำลังนั้นต้องไม่พกทองคำและคลังสำรองต้องไม่มีทองคำ

แล้ววางตำแหน่งลงบนแผนที่ ถ้าหากมีกองกำลังมากสามารถซ้อนทับกันได้

ตำแหน่งที่เก่งใหญ่ที่สุดในค่าย 5 มุมจะอยู่ที่ไหนล่ะ?

- ตำแหน่งที่เก่งใหญ่ที่สุดในค่าย5มุมจะไม่ทำลายศัตรู แต่จะเป็นกองกำลังที่ถ่วงเวลาเมื่อกองกำลังฝ่ายตรงข้ามเข้ามาโจมตี ถ่วงเวลาให้นานๆนี้เพื่อไล่ต้อนฝ่ายตรงข้ามให้จนมุมใดมุมหนึ่ง