ระบบเทคนิค

คลิก ”เทคนิค” จะเข้าสู่หน้าเทคนิคส่วนบุคคลทันที

ผู้เล่นเข้าหน้าเทคนิคส่วนบุคคลต้องใช้ความดีมาอัพเลเวลแต่ละเทคนิค  ชนิดของเทคนิคแบ่งออกได้ดังนี้:

เทคนิคส่วนบุคคล

อธิบาย

ปรับใช้งานทหาร

แต่ละเลเวลเพิ่มการใช้งานสูงสุดทหาร1คน

รู้อยู่แก่ใจ

ค่าประสบการณ์ที่ทหารได้รับเพิ่มขึ้นXเท่า

ความสามารถบัญชาการ

แต่ละเลเวลเพิ่มจำนวนนำทหาร60แต้ม

ห่ากระสุนปืน

แต่ละเลเวลเพิ่มพลังโจมตีของทหารราบX%

กระแสน้ำเกราะเหล็ก

แต่ละเลเวลเพิ่มพลังโจมตีของทหารรถถังX%

อัพเกรดวิถีกระสุน

แต่ละเลเวลเพิ่มพลังโจมตีของทหารปืนใหญ่X%

เข้าใจยุทธวิธี

แต่ละเลเวลเพิ่มพลังป้องกันของทหารราบX%

ป้อมปราการแข็งแกร่ง

แต่ละเลเวลเพิ่มพลังป้องกันของทหารรถถังX%

วิจัยโลหะผสม

แต่ละเลเวลเพิ่มพลังป้องกันของทหารปืนใหญ่X%

วางแผนเตรียมทหาร

แต่ละเลเวลเพิ่มจำนวนพกพาวัตถุดิบของกองกำลังX%

เทคนิคประเทศ

สามารถเลือกรับสมัครทหารราบ ทหารรถถัง และทหารปืนใหญ่ในรูปแบบใหม่

หนึ่งของโลก

สามารถเลือกรับสมัครทหารเยี่ยมที่สุด